Jönköpings kommun

Ekobussen, för åk 7-9 och gymnasiet

Ekobussen utomhus i solsken.

Ekobussen, som är en del av Upptech, är en verksamhet med undervisning utomhus för högstadiet och gymnasiet i Jönköpings kommun. Målet är att väcka nyfikenhet och intresse för naturen och sprida kunskap om ekologiska samband och miljövårdsfrågor. Här använder eleverna sina sinnen och upplevelser i lärandet.

Ekobussens logotyp

En exkursionsdag med Ekobussen blir oftast en hel skoldag där tid för medhavd lunch är inplanerad. Bussen hämtar upp eleverna vid skolan och kör ut till en plats i naturen med ett särskilt tema för dagen som är överenskommet innan med skolan. Ekobussen tar max 34 elever inklusive lärare. En exkursion kostar 1000 kr för en kommunal skola i Jönköpings kommun. Vid exkursion utanför kommungränsen tillkommer 55 kr/mil.

Anmälningar till exkursioner

Inför varje läsår läggs ett exkursionsschema. Till grund för schemat ligger skolornas intresseanmälningar. Skolornas kontaktpersoner för Ekobussen har fått schemat tilldelat. Anmäl exkursionen senast två veckor innan tilldelat datum. Kommer anmälan in senare än en vecka innan tilldelat datum räknas exkursionen som inställd.

Vi vill att den medföljande läraren ska ha fått viktig information inför en utedag med Ekobussen. Du hittar denna information under rubriken Dokument på denna sida.

Ekobussen vänder sig till kommunala skolor i Jönköpings kommun.

Välkommen ut i naturen med oss på Ekobussen!

Anmäl till Ekobussen via länkknappen med texten Anmälan till Ekobussens exkursioner lå 23/24.

Kontakt
Barbro Jarl
Tfn 036- 10 23 33
E-post barbro.jarl@jonkoping.se