Jönköpings kommun

Naturskolan i Jönköping, för förskola och F-6

En kotte med en insekt på

På Naturskolan undervisar vi ute i naturen. Eleverna använder sina sinnen och upplevelser i lärandet. Naturskolan har teman för grupper från förskolan upp till årskurs 6.

Naturskolans logotyp

Vad är en Naturskola?

Naturskola är ett uttryck för arbetssättet ”att lära in ute”. För oss är det självklart att vi lär oss bäst om naturen i naturen. Men också att använda naturen som en plats för lärande i alla skolämnen.

Pedagogiken bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig i skolan då kunskapen förankras i verkligheten. Utomhusaktiviteter svetsar också samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet.

Genom utomhuspedagogiken knuten till skolans styrdokument får eleverna en rik och inspirerande lärmiljö. I naturen kan de hitta ett eget sätt att lära sig saker och nå sina kunskapsmål.

Barnen blir så lugna av att vara i naturen. De är helt annorlunda då.
Lärare i årskurs 2

Naturskolans temalektioner

Kostnadsfria teman gäller kommunala förskolor, grundskolor och gymnasier i Jönköpings kommun. Jönköpings kommuns skolor har fri entré till Upptech.

Tillkommande kostnader

Vill ni att Upptech ska komma ut till er egen förskola, skola eller annan plats tillkommer en framkörningsavgift på 200 kronor.

Friskolor och skolor från annan kommun

För friskolor samt skolor från annan kommun gäller temaavgift 25 kr/elev (moms tillkommer). För dessa skolor tillkommer även gruppentré på Upptech. Entréavgiften för bokade grupper är 40 kr/person (moms tillkommer).

Bokningsbara dagar

Vi genomför bokade teman från tisdag till fredag. Besöket bokas i vår bokningskalender. Kom direkt till bokningssidan via länkknappen med texten till Upptechs bokningskalender.

Fortbildning

Vi erbjuder fortbildning för förskollärare och grundskolelärare inom utomhuspedagogik. Exempel på fortbildning är Digital ute och Räkna UTe.

Kontakt Naturskolan
Ann Stolsner
Tfn 036- 10 22 72
E-post ann.stolsner@jonkoping.se